Autoškola

Naša autoškola sa nachádza na komerčnom trhu štrnásty rok. Vďaka odporúčaniam bývalých žiakov, ktorí boli spokojní s priebehom vykonávania kurzov a prístupom školiacich inštruktorov, dosahujeme ročne vrchnej hranice v počte prijatých žiakov do kurzov. Vďaka trpezlivosti, obetavosti, porozumení a profesionalite inštruktorov sa vypracovala naša autoškola v počte úspešných absolventov na hornú pozíciu medzi autoškolami v okrese.

Vykonávame výcvik pre všetky  skupiny vodičských oprávnení, doškoľovacie kurzy, doplnkový výcvik (pre tých čo majú vodičské oprávnenie, ale dlho nejazdili) ako aj preskúšania z odbornej spôsobilosti pred vrátením vodičského oprávnenia pre tých, čo mali vodičské oprávnenie zadržané, alebo odobraté.

Kurzy na získanie vodičského oprávnenia otvárame každé dva až tri týždne podľa dopytu, alebo na základe individuálnych požiadaviek zákazníka. Bežná dĺžka kurzu na získanie vodičského oprávnenia  skupiny B je od 15 do 20 týždňov. Za príplatok je možné  absolvovať individuálny výcvik (rýchlo kurz) v trvaní 3 – 4 týždne.

Preferujeme kvalitu pred kvantitou!!!

Ako jediná autoškola v okrese Skalica disponujeme schváleným autocvičiskom, ktoré máme k dispozíci 24 hodín a vozidlo s automatickou prevodovkou.

Vykonávame výcvik pre všetky skupiny vodičského oprávnenia:

 • AM)
 • a) dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km ∙ h-1
  a nepresahujúcou 45 km ∙ h-1, ktoré sú charakterizované,
  1. ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora
  alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
  2. ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora,
  najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší
  ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
 • b) ľahké štvorkolky, ktorými sú štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti batérií
  v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km ∙ h-1, a ktorých
  1. zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,
  2. najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
  3. najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
 • A1) Vozidlá skupiny A s objemom valcov motora nepresahujúcim 125 cm³ s výkonom najviac 11 kw.
 • A2) Dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.
 • A) Dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, vybavené motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm³ , ak ide o typ spaľovacieho motora a s najvyššou povolenou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km/h.
 • B)
 •  a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
 • b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.
 • BE) Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.
 • B-96) jazdná súprava podľa § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávňuje viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom, ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole.
 • T) Poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá. K motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.
 • C) Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
 • CE) Do skupiny motorových vozidiel CE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.
 • D) Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Naše benefity

 • Cenu kurzu si môžete rozdeliť  v priebehu kurzu na viaceré splátky bez navýšenia ceny kurzu.
 • Poskytujeme odborný výcvik s individuálnym prístupom ku každému jednotlivcovi.
 • Výučba je vedená priamym výkladom inštruktora, kde sa dozviete najnovšie znenia zákonov, vyhlášok a nariadení a čo je dôležité aj ich aplikáciu do praxe. 50 % teórie môže žiak absolvovať cez elearning.
 • Plánovanie jázd prispôsobíme Vášmu voľnému času, cez týždeň, víkendy aj sviatky ( okrem vianočných a veľkonočných  sviatkov).
 • Môžete začať a ukončiť jazdu na Vami zvolenom mieste v rámci okresu, super je kompromis.
 • Kurzy zdravotnej prípravy prvej pomoci sa vyučujú v priestoroch jednotlivých prevádzok autoškoly.
 • Praktický výcvik z jázd absolvujete na klimatizovaných vozidlách strednej triedy vyššej kategórie značky Škoda Rapid  ( 2 ks. vozidiel,6 prevodových stupňov, tempomat, parkovacie senzory, vozidlo živé, dá sa aplikovať kontrolovaná športová jazda), Hyundai i20 (2 ks. menších vozidiel, tempomat, parkovacie senzory, kontrola jazdných pruhov ).
 • Na skupinu BE máme pripravené vozidlo Ford Transit.
 • Ako jediní v širokom okolí disponujeme vozidlom s AUTOMATICKOU prevodovkou Škoda Fábia, nie je nič jednoduchšie ako si zvoliť toto vozidlo na získanie vodičského oprávnenia ak sa mi stále nedarí zosúladiť prácu na spojke a voliť správne prevodové stupne.
 • Pre motocyklistov máme pripravené stroje Honda, Kawasaki, Keeway a Romet.
 • Pre budúcich vodičov nákladných vozidiel a prívesov máme pripravené Iveco Eurocargo s prívesom Tang Karl (tandem).
 • V záverečných fázach kurzu môžete po dohode absolvovať jazdu do Bratislavy! Čo zažijete? Okrem adrenalínového opojenia? Skúsenosť, s jazdou po diaľnici tam a späť, jazdu centrom rušného veľkomesta cez križovatky riadenými svetelnou signalizáciou, prípadne príslušníkom dopravnej polície, úsekmi s vyhradenými jazdnými pruhmi, s električkami a jazdu  cez tunel.
 • Držitelia vodičských oprávnení, ktorí dlhé roky nejazdili a teraz nastal čas, že musia usadnúť za volant, môžu u nás absolvovať doplnkový teoretický aj praktický výcvik. Praktický výcvik vo vedení vozidla môžete absolvovať v rámci celej EÚ.
  Príklad: musíte (chcete) nastúpiť do práce v Bratislave a dlho ste nejazdili:
 1. Vykonáme prvé jazdy v mieste bydliska.
 2. Následne absolvujete presne dohodnutý počet zvolených jázd po presne zvolenej  trase, ktorú budete nútení denne absolvovať do zamestnania.
 • Učebné pomôcky sú u nás samozrejmosťou pre každého žiaka!
 • Testovanie originálnych skúšobných testov Vám bude umožnené po každom prebratí určitých tematických  celkov, na overenie Vašich znalostí!
 • Prajeme ten správny výber autoškoly, pre získanie Vášho vodičského oprávnenia a následného doškoľovania v získaných vodičských vedomostiach a zručnostiach.