Informácie pre záujemcov o kurz

 • Ako sa môžem prihlásiť do autoškoly?

  Prihlásiť sa môžete v deň otvorenia nového kurzu priamo na prevádzke v ktorej chcete kurz absolvovať, ktoré nájdete na našich webových stránkach, prípadne na plagátoch vo Vašom bydlisku, prípadne počujete reklamu v médiách, alebo sa dozviete deň otvorenia od svojich známych, alebo nám pošlete žiadosť elektronickou poštou a my Vás budeme kontaktovať,  prípadne sa môžete informovať na mob. tel. čísle 0911 77 55 45 a dohodneme si osobné stretnutie.

 • Kedy môžem začať výcvik v autoškole?

  Výcvik v autoškole na skupinu B vodičského oprávnenia môžete začať cca 2 – 3 mesiace pred dovŕšením veku 17 rokov, nakoľko skúšku z vedenia motorového vozidla  môžete absolvovať až v deň dovŕšenia veku 17 rokov Vášho života.

  Výcvik na akúkoľvek skupinu vodičského oprávnenia je u nás ideálne začať cca. 4 mesiace pred dovŕšením veku, ktorý je potrebný na získanie daného vodičského oprávnenia, nakoľko dĺžka kurzu nepresahuje 4 mesiace, prípadne podľa Vašich požiadaviek.

 • Ako dlho trvá kurz?

  Kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny A1 a B trvá 4  mesiace, prípadne za príplatok individuálneho výcviku 1 mesiac (rýchlo kurz).

  Rozšírenie na skupinu A2 a A z vodičského oprávnenia skupiny B, alebo skupiny A1 a A2  trvá cca. 6 – 8 týždňov, osobitný výcvik len  3- 5 týždňov.

 • Ako prebieha kurz?

  Na začiatku záujmu o získanie akéhokoľvek vodičského oprávnenia sa treba prísť osobne zapísať v deň otvorenia kurzu, alebo kedykoľvek v priebehu otváracích hodín,  prípadne po osobnom telefonickom dohovore.

  Žiadosť, ktorú obdržíte pri zápise do kurzu si necháte potvrdiť u Vášho všeobecného lekára a obratom ju doručíte späť do autoškoly. Bez potvrdeného tlačiva od lekára nie je možné začať !

  Na prvej výučbe teórie treba zaplatiť cenu dohodnutú v prihláške za  kurz na získanie vodičského oprávnenia, prípadne jej časť (polovicu, tretinu, po prípade min. 200,- €, nakoľko na prvej teórii obdržíte učebné pomôcky a celé 3 vyučovacie hodiny sa Vám budeme venovať! A to tiež niečo stojí).

  Po absolvovaní polovice výučby teórie začneme praktický výcvik vo vedení vozidla, nie skôr, nakoľko potrebujete poznať zásady bezpečnej jazdy, teóriu vedenia vozidla, dopravné značky, dopravné situácie a minimálne polovicu vedomostí o všeobecných pravidlách v cestnej premávke. Potom má zmysel Vás učiť zručnosti v ovládaní vedenia vozidla na autocvičisku a následne po malých krokoch v malej a postupne vo väčšej premávke. Každý žiak bude postupne zaťažovaný podľa svojich schopností a zručností, tak aby čo najefektívnejšie zvládol ovládanie motorového vozidla a bol úspešne pripravený na záverečnú skúšku.

  V priebehu kurzu na získanie vodičského oprávnenia musí každý žiak absolvovať kurz zdravotnej prípravy prvej pomoci, alebo doložiť osvedčenie o takom už absolvovanom kurze, nie staršom ako dva roky. Autoškola také školenie zabezpečuje prostredníctvom Červeného kríža a cena kurzu je 30,- €, ktorá sa uhradí priamo na školení prvej pomoci.

  Len teraz môže autoškola vydať „Osvedčenie o absolvovaní kurzu na získanie vodičského oprávnenia“ príslušnej skupiny a prihlásiť Vás na skúšku z vedenia motorového vozidla.

  Máte jednu záverečnú skúšku a dve opakované skúšky, ak neuspejete musíte zo zákona absolvovať opäť celý kurz autoškoly. Také prípady máme do roka z cca. 350 uchádzačov 3 – 4, z dôvodov nezáujmu žiaka (je na vodičský kurz donútený) , zo zdravotných alebo pracovných dôvodov (nemá čas sa učiť?).

 • Jazdy v autoškole

  Absolvujete vo Vami zvolenom čase, na autocvičisku, v malej premávke, zvýšenej premávke, cez rôzne druhy križovatiek (aj svetelné), na širokých aj úzkych komunikáciách, v rôznych časoch a poveternostných podmienkach. Vyskúšate všetky naše druhy vozidiel a na koniec si zvolíte to na ktorom budete chcieť absolvovať záverečnú skúšku. V prípade, že Vám nesadne inštruktor, aj toho si môžete vymeniť, každú činnosť smerujeme k Vašej absolútnej spokojnosti.