O nás

TOP GUN s.r.o. začala svoju činnosť v decembri roku 2008 v najťažšom období, v období prechodu na spoločnú menu krajín euro zóny „euro“  a následnej „celosvetovej hospodárskej  krízy“. Pre svoj rozvoj sme použili prostriedky vlastné, prostriedky bankových inštitúcií a v neposlednom rade neskôr prostriedky získané zo ziskov od zákazníkov. Svoju činnosť smerujeme hlavne na výcvik nových vodičov, ktorí majú záujem získať vodičské oprávnenia skupín, ktoré vykonávame, alebo na zdokonalenie vodičského oprávnenia pre tých čo dlhší čas nejazdili.

V roku 2016 sme kompletne obnovili výcvikové vozidlá a niektoré prikúpili a tým zabezpečili výcvik na ďalšie skupiny ako je skupina BE, kód 96 ( prípojné vozidlá nad 750 kg ) a autobus. Ako jediná autoškola na Záhorí ponúkame výcvik na vozidle s automatickou prevodovkou, je to naša pridaná hodnota.

Našim cieľom je vaša spokojnosť!